Lokaler för möten och fest

Lästringe Folkets hus "Lådan" Bygdegård och utedansbana 0156-301 13

Nynässtugan Nynäs IK Bälinge 0155-26 92 95

St Botvidsgården Församlingshem Tystberga 0155-26 00 17

Sättersta hembygdsgård Ann Axelsson 0155-261264

Tegelkällan Hembygdsgård, Bälinge 0155-26 06 02

Tystberga bygdegård Bygdegård, park, dansbana, utescen 0155-26 00 75

Tystberga hembygdsstuga 0155-26 06 83